Postvenda Immobiliaria

atencio-al-client

GESTIO DE POSTVENTA INMOBILIARIA

Des de Gesco, gestionem el lliurament  d’actius immobiliaris en venda o lloguer, per a resoldre les incidències que el nou usuari, propietari o llogater pugui arribar a tenir en el seu immoble.

En els processos de venda i durant el període de garantia, des de un any fins als deu que marca el CTE o Codi Civil, podem assumir les tasques de rebuda de incidències , anàlisis de les mateixes i gestió de la reparació, si s’escau, dels actius immobiliaris que s’han lliurat

En els actius en lloguer, es poden realitzar les tasques de rebuda d’incidències, el anàlisi de les mateixes i gestió de la reparació, si s’escau.

Per aquestes taques es disposen de canals de comunicació d’última generació, així com de una plataforma de gestió, oberta als clients, així com els usuaris, siguin propietaris o llogaters. Per el anàlisis de les incidències i la gestió de les mateixes, es disposen de professionals en diversos àmbits, per rebre amb eficàcia la comunicació, gestionar-la i resoldre-la en el mínim temps possible, reportant al nostre client un informe periòdic detallat de les incidències i actuacions.