AUDITORIES TÈCNIQUES DE CENTRES ESPORTIUS

Treballs de auditoria tècnica d'equipaments esportius, analitzant totes els elements que el conformen, des de l'obra civil, fins a la totalitat de les diverses tipologies d'instal·lacions que el componen, analitzant els diversos tipus de manteniment que l'afecten, realitzant un informe que indica el estat tècnic de l'equipament, amb la seva corresponent valoració econòmica a estat actual, i la valoració de l'adaptació del centre a la normativa actual.
Per això disposem d'un equip transversal i pluridisciplinari compostos per tècnics especialitzats en obra civil, instal·lacions i gestió d'equipaments.
La informació generada ha de servir per saber-ne el estat actual del equipament, així com el seguiment del manteniment preventiu normatiu i correctiu que se’n ha fet.

descarga-1 gornal